VERHUUR KWALIFICATIES & VEREISTEN

Laatste update 14 maart 2014

Selecteer a.u.b. een onderwerp uit de pull-down lijst.


I. OPHALEN VOERTUIG

Extra bestuurders

Er kunnen extra bestuurders worden toegevoegd aan de verhuurovereenkomst, wanneer u de auto komt ophalen. Net zoals bij uw eigen autoverzekering zal de premie hoger zijn wanneer u een extra bestuurder meeverzekerd. De tarieven zijn als volgt:

PER BESTUURDER PER DAG MAXIMUM PER BESTUURDER PER HUUR
KROATIË € 12,50 € 37,50

Er worden maximaal vier extra bestuurders toegestaan per voertuig per huur.


Ga terug


Autocategorie

Hoewel we hebben een breed scala aan voertuigen in ons wagenpark hebben, kunnen specifieke merken, modellen of specifieke brandstof niet worden gegarandeerd. De beelden van voertuigen die wij op de website of in folders hebben staan zijn slechts voorbeelden en kunnen worden vervangen door een ander, vergelijkbaar voertuig binnen de autocategorie waarin u een auto heeft gereserveerd.

In geval van schade of ongeval zullen wij u voorzien van een soortgelijk voertuig binnen de autocategorie waarin u een auto heeft gereserveerd. In het geval er geen soortgelijke voertuigen beschikbaar zijn binnen deze autocategorie, dan zullen wij u voorzien van een voertuig uit een klasse hoger (behalve gevallen waarin u aansprakelijk voor bent eventuele schade of ongeval als gevolg van schending van de voorwaarden van de huurovereenkomst).

Ga terugKinderzitjes

Kinderzitjes zijn verplicht in de volgende gevallen:

In Kroatië: voor kinderen kleiner dan 1,35 en/of jonger dan 6 jaar

Geef op het moment van reserveren aan dat u een kinderzitje wenst. U bent zelf verantwoordelijk voor de installatie van het kinderzitje volgens de bijgeleverde instructies. Het Peuter (kinderen van 9 maanden - 6 jaar) en Booster (kinderen van 6-11 jaar)  kinderzitjes zijn beschikbaar voor de volgende toeslagen:

PER DAG MAXIMUM PER HUUR
KROATIË
€ 18,75
€ 56,25

In het geval van schade aan een kinderzitje betaalt u een vergoeding van € 100 (bovenop de huursom van het kinderzitje).

Ga terug


Vereiste documenten

U dient bij de verhuurbalie uw paspoort of ID-kaart (met Romeins schrift) als legitimatie te overleggen plus een geldig rijbewijs dat minimaal 1 jaar in uw bezit is.

Ga terug


Ophalen buiten kantooruren

Indien uw vlucht laat arriveert, kunt u uw auto na sluitingstijd nog ophalen, mits u uw vluchtgegevens kunt tonen. Er zal een extra service fee worden berekend:

SERVICE TOESLAG BUITEN KANTOORUREN
KROATIË
€ 15

Indien u na sluitingstijd arriveert en u kunt geen vluchtgegevens overleggen, dan kunt u uw auto de volgende dag tijdens kantooruren ophalen.

Ga terug


Aanvulling voor jonge bestuurders

We laten jonge bestuurders toe mits zij voldoen aan onze minimale leeftijd eisen voor het besturen van de Firefly voertuigen. In sommige landen wordt een toeslag voor jonge bestuurders berekend om de hogere verzekeringskosten voor deze categorie bestuurders te dekken.

MINIMALE LEEFTIJD EXTRA TOESLAG VOOR JONGE BESTUURDER TOESLAG PER DAG MAX. TOESLAG PER HUUR
KROATIË 21 21-25 jaar € 12,50/dag € 37,50

Ga terug


II. Brandstof

Tank opties

Onze huurprijzen zijn exclusief brandstof. Al onze voertuigen worden verhuurd met een volle tank brandstof en dienen met een volle tank geretourneerd te worden. Indien dat niet het geval is zal er een Tank Service Toeslag berekend worden bovenop de kosten van de brandstof. Als aanvulling op de kosten rekenen wij het volgende bedrag:

TANK SERVICE TOESLAG
KROATIË € 31,25

Ga terug

III. Autoverzekering en Aanvullende verzekeringen

Algemeen

Autoverzekering is inclusief:

- Wettelijke aansprakelijkheid (NWE): dekking op lichamelijk letsel aan andere personen dan de bestuurder en op schade aan iets anders dan het voertuig;
- Schadedekking (CDW): vermindert uw financiële aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van het voertuig, de onderdelen en accessoires met uitzondering van diefstal, poging tot diefstal of vandalisme aangegeven in de huurovereenkomst;
- Diefstaldekking (TP): vermindert uw financiële aansprakelijkheid voor verlies of schade aan het Firefly voertuig, de onderdelen en accessoires, als gevolg van diefstal, poging tot diefstal of vandalisme aangegeven in de huurovereenkomst.

U kunt de autoverzekering uitbreiden met:

- Persoonlijke verzekering: dekt de gemachtigde bestuurders, passagiers en persoonlijke bezittingen
- Super Cover ziet af van de beperkte aansprakelijkheid zoals bij CDW en TP het geval is.

Ga terug


Wettelijke aansprakelijkheid

Autoverhuur is inclusief WA-verzekering die de bestuurder voorziet van dekking op:
• Lichamelijk letsel aan andere personen dan de bestuurder; en
• Bij schade aan iets anders dan het FireFly voertuig.

Ga terug


Schadedekking (CDW)

Schadedekking is bij het tarief van de autoverhuur inbegrepen (dit is optioneel voor VS burgers die naar Europa reizen en verplicht in KROATIË) en vermindert uw financiële aansprakelijkheid voor schade aan het FireFly voertuig, de onderdelen en accessoires, behalve voor diefstal, poging tot diefstal of vandalisme op voorwaarde dat het voertuig wordt gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van de huurovereenkomst tot het bedrag van het eigen risico.

* Als CDW wordt geweigerd bent u verantwoordelijk voor het bedrag van het eigen risico dat van toepassing is voor autoverhuur in KROATIË in overeenstemming met de onderstaande tabel:

Autocategorie Eigen Risico met CDW Eigen Risico zonder CDW
(MBMR) VW Move up of gelijkwaardig € 750 € 12.500
(ECMR) Fiat Grande Punto of gelijkwaardig € 750 € 12.500
(CDMR) Ford Focus of gelijkwaardig € 1.000 € 26.250

Indien u Super Cover afsluit zal de WA verzekering niet meer van toepassing zijn.

Als u ervoor kiest om uw creditcard als dekking in te zetten, dan raden wij u sterk aan om de voorwaarden van de creditcardmaatschappij goed te lezen voordat u een van onze optionele diensten afneemt. Mocht u een ongeluk krijgen tijdens de huurperiode, dan zullen wij het bedrag van het Eigen Risico in rekening brengen, ongeacht of u dit bedrag terugkrijgt van uw creditkaartmaatschappij of andere particuliere verzekeringen.

Ga terug


Diefstaldekking (TP)

Diefstaldekking is in de huurprijs van de auto inbegrepen en vermindert uw financiële aansprakelijkheid voor verlies of schade aan het FireFly voertuig, inclusief onderdelen en accessoires, als gevolg van diefstal, poging tot diefstal of vandalisme, mits het voertuig wordt gebruikt in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de huurovereenkomst en het maximumbedrag van de WA overeenstemming is met het volgende:

* Indien Diefstaldekking is afgewezen, dan bent u verantwoordelijk voor het eigen risico bedrag zoals in de onderstaande vermeld.

Geldig voor huurauto’s in KROATIË:

Autocategorie Eigen Risico met TP Eigen Risico zonder TP
(MBMR) VW Move up of gelijkwaardig € 750 € 12.500
(ECMR) Fiat Grande Punto of gelijkwaardig € 750 € 12.500
(CDMR) Ford Focus of gelijkwaardig € 1.000 € 26.250

Ga terug


Super Cover

Met SuperCover koopt u ook de beperkte aansprakelijkheid af die u wel met de Schade- en Diefstaldekking heeft. Hiermee ziet u dus af van elke verantwoordelijkheid van schade aan of verlies van het Firefly voertuig. U hebt dus geen zorgen over het gehuurde voertuig.

Super Cover wordt op de meeste locaties aangeboden, maar kan alleen worden afgesloten op het moment dat u het voertuig komt ophalen. Neem contact op met de Klantenservice voor informatie over de beschikbaarheid.

Houdt u er rekening mee dat SuperCover alles dekt, behalve als er sprake is van nalatigheid. Voorbeelden van nalatigheid zijn: het rijden op niet toegestane wegen, rijden onder invloed van alcohol of drugs, vervuiling van brandstof, verlies van sleutels, verkeersboetes, beschadiging van optionele items zoals GPS, kinderzitje of een ander aanvullend element binnen deze categorie.

SuperCover Toeslag

Autocategorie Eigen Risico met TP
(MBMR) VW Move up of gelijkwaardig € 12,50
(ECMR) Fiat Grande Punto of gelijkwaardig € 12,50
(CDMR) Ford Focus of gelijkwaardig € 15

Ga terug

Persoonlijke Verzekering (PI)


  Per dag
KROATIË € 5

Persoonlijke Verzekering is een optionele dienst die de gemachtigde bestuurders, passagiers en persoonlijke bezittingen dekt.

Ga terugIV. Huurperiode

Schade

U bent, in het geval van schade aan het voertuig, verplicht om een schaderapport volledig in te vullen en af te geven aan de medewerkers van Firefly wanneer u het voertuig terugbrengt.

Tevens dient er een politierapport opgemaakt te worden, ondertekend door een lokale vertegenwoordiger van de politie en de volledige contactgegevens van de betrokken derde partijen.

Indien deze verplichtingen niet worden nagekomen dan kan het zijn dat uw verzekering en optionele diensten niets uitkeren.

Ga terug


Rijden in het buitenland

Rijden van Kroatië naar Slovenië en Montenegro is toegestaan ​​met de aankoop van extra dekking. Deze dekking kost € 8,75/dag inclusief BTW (min kosten € 26,25 / max kosten € 61,25). Rijden buiten Kroatië in bovengenoemde landen zonder deze extra dekking resulteert in contractbreuk en daarmee vervallen de dekkingen inclusief CDW en TP. Rijden buiten Kroatië of een ander land dan hierboven is vermeld is ten strengste verboden en resulteert eveneens in contractbreuk. Klant is aansprakelijk voor alle gegenereerde kosten en alle dekkingen (inclusief degene die zijn opgenomen in de vooraf geboekte tarief) vervallen.
Alle andere grensoverschrijdende huren zijn niet toegestaan.

Ga terugHuurauto enkele reis

Het is niet mogelijk om een huurauto op een andere locatie in te leveren. In het geval dat een voertuig op een andere locatie wordt ingeleverd dan vermeld op de huurovereenkomst, dan zullen er repatriëring kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden aangevuld met een boete en administratieve kosten om de gederfde huurinkomsten te dekken. Boete wordt berekend op basis van het land waar het voertuig zich bevindt en ingewonnen door de FireFly vertegenwoordiger - bedrag van € 150 + BTW in Kroatië, € 300 + BTW voor landen die een territoriale grens met Kroatië hebben (Bosnië-Herzegovina, Hongarije, Montenegro, Servië, Slovenië) en € 600 + BTW voor alle andere landen.

Ga terug


Wegenwacht service

Bij het ophalen van het voertuig krijgt u de contactgegevens van de wegenwacht service die 24 uur per dag voor u klaar zullen staan tijdens de gehele periode van de huurovereenkomst.

In geval van pech of een ongeval met een Firefly voertuig (bijvoorbeeld: pech, natuurrampen, vandalisme of diefstal)*, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met onze wegenwacht service. Wij zullen uw situatie evalueren en, indien nodig, zal uw voertuig worden gerepareerd door FireFly monteur of naar de dichtstbijzijnde locatie gesleept worden. Mocht reparatie onmogelijk zijn, dan moet een vervangend voertuig worden verstrekt. **

* Als u het slachtoffer bent van diefstal of vandalisme, dan moet u de bevoegde instantie onmiddellijk op de hoogte brengen over het voorval (bijvoorbeeld lokale politie). Ook dient u binnen 48 uur een getekend schaderapport in te leveren.
** In sommige gevallen zullen wij u aanraden om naar de dichtstbijzijnde officiële garage van FireFly of Hertz te rijden om verder te gaan met een vervangende auto voor uw eigen rekening. We zullen deze kosten altijd terugbetalen als blijkt dat de schade aan de auto niet voortkomt uit nalatigheid en het niet houden aan de voorwaarden in de huurovereenkomst. Houd er rekening mee dat als gevolg van het beperkte aantal FireFly commerciële kantoren het kan voorkomen dat het lang duurt om een vervangende auto te krijgen.

*** Houdt u er rekening mee dat het (laten) uitvoeren van een reparatie ten strengste verboden is. Mocht u toch een reparatie op eigen kosten laten uitvoeren, dan zal FireFly deze kosten niet terugbetalen.

Ga terugV. Retour

Instructies voor het retourneren

U dient de huurauto tijdens de normale openingstijden van huurlocatie te retourneren. Als u het voertuig buiten kantooruren terugbrengt dient u onze instructies over het inleveren van de huurauto te volgen. U blijft verantwoordelijk voor de huurauto totdat de verhuurlocatie weer open is. Als u de instructies niet volgt dan blijft u verantwoordelijk totdat wij toegang tot de auto hebben.

Ga terug

Vervroegd retour

Er is geen restitutie van toepassing op auto’s die vervroegd teruggebracht worden.

Ga terug


Toeslag late retour

Onze huurprijzen zijn berekend op basis van 24 uur vanaf het begin van de huur. Indien u de auto niet terugbrengt op de afgesproken tijd zoals in het huurcontract vermeld is, dan betaalt u een extra dag huur o.b.v. van het dan geldige dagtarief (inclusief vergoedingen voor de opties) voor elke dag of dagdeel dat de auto te laat is. Deze vergoeding is onderworpen aan een extra periode (of "grace periode") van 2 uur.

Ga terug


VI. Kosten en toeslagen

Waarborg

Op het moment dat u de auto komt ophalen die u een bedrag te storten dat het eigen risico voor de schade- en diefstaldekking dekt. In sommige landen dient het ook een volle tank brandstof af te dekken. Dit bedrag moet worden betaald met een creditcard uitgegeven op naam van de hoofdbestuurder.

Ga terug


Boetes

U bent verantwoordelijk voor het betalen van de boetes voor snelheid, onjuist parkeren of andere overtredingen die u tijdens de huurperiode heeft gemaakt. De relevante kosten zullen worden doorberekend aan de klant, vermeerderd de onderstaande administratieve kosten:

- Administratieve kosten voor boetes €31,25

Ga terugBetaling

U dient een geldige creditcard te laten zien waarmee u de reservering heft gemaakt en die op uw naam staat. Alle bekende creditcards worden geaccepteerd (o.a. VISA/MASTERCARD/AMEX).

FireFly accepteert onder geen enkele voorwaarden contante betalingen.

(*) VISA, MasterCard en American Express zijn geaccepteerd.

(**) Elektronische betaalpassen waarop "alleen voor elektronisch gebruik” staat worden niet

Ga terug


Toeslagen

1. De basisprijs geldt voor minimaal een dag huur (de periode van 24 uur vanaf de begintijd van de huur) en omvat een vergoeding voor:
Onbeperkte kilometrage
24-uurs pech hulp
- WA verzekering
- Alle lokale belastingen en toeslagen
- Gedeeltelijke schadedekking
- Diefstaldekking

2. Extra toeslagen:
- Persoonlijke Verzekering (houdt u er rekening mee dat deze verzekering niet beschikbaar is in KROATIË en KROATIË)
- Brandstoftoeslag (zie Brandstof)
- SuperCover
- Aanvulling voor jonge bestuurders
- Kinderzitjes en andere extra’s.
- Verlies van of schade aan het voertuig
- Toeslag late retour
- Toeslag extra bestuurder (zie Extra bestuurders)
- Toeslag schoonmaakkosten
- Tolheffing en kosten van boetes als gevolg van verkeersovertredingen of oneigenlijk parkeren tijdens de huurperiode (zie Boetes)


3. Alle kosten worden berekend in overeenstemming met onze officiële lijst van de huidige tarieven, welke u te allen tijde op uw huurlocatie kunt inzien, onder voorbehoud van een definitieve berekening aan het einde van de huurperiode.

4. De vergoeding wordt niet vooruitbetaald.

Zie Prijslijsten voor meer informatie.

Ga terug


Prijs categorieën

Niet vooruit betalen
Als u uw reservering niet vooruit betaalt, dan zult u de huurprijs, inclusief de extra's, op de verhuurlocatie betalen. Online geboekt huurlocatie. Er worden mogelijk nog andere kosten berekend op de verhuurlocatie zoals kosten die voortvloeien uit het gebruik van het voertuig (zoals kosten voor brandstof, schade, verkeersovertredingen etc.) Deze kosten moeten worden betaald voor of na de huurperiode, naargelang het geval. Ga voor meer informatie naar Annuleringen, no show en wijzigingenGa terug


Belastingen

De huurprijs is afhankelijk van lokale belastingen. Al onze prijzen zijn inclusief BTW.

Ga terugVII. Annulering/ No show / wijzigingen

WIJZIGINGEN IN RESERVERINGEN

Online wijzigingen

U kunt online een wijziging in uw reservering aanbrengen via de "Wijzig/annuleer een reservering" pagina.

Als er geen voertuig beschikbaar is voor de plaats en de gevraagde datum, verander dan de datum of ophaallocatie en zullen u graag helpen uw reservering te wijzigen.

Wijzigingen op het moment van ophalen
Als u uw reservering wilt wijzigen op het moment van ophalen van het voertuig, u wilt bijvoorbeeld een grotere auto of de huurperiode aanpassen, dan zullen wij zullen wij er alles aan doen om aan uw wensen te voldoen. Dit is afhankelijk van beschikbaarheid en de nieuwe prijs zal vastgesteld worden in de lokale valuta.

ANNULERINGEN

Het is toegestaan om een FireFly reservering te annuleren.

ONGEDANE HUUR

Niet vooruit betalen
Het voertuig dat gereserveerd is zal voor u beschikbaar zijn. Mocht u deze niet komen ophalen binnen 1 uur na de datum/tijdstip die u hebt aangegeven (alleen in het geval dat u uw vluchtnummer opgegeven) behoudt FireFly zich het recht voor om reservering te markeren als NO SHOW en heeft daarmee geen verplichtingen t.a.v. de gereserveerde auto.

VERVROEGD RETOUR

Houdt u er rekening mee dat wij geen geld kunnen teruggeven als u het voertuig retourneert vóór de datum en tijd die in de huurovereenkomst staat.

Ga terug